Otworzyć firmę w Bułgarii

Bułgaria jest idealnym miejscem dla wielu przedsiębiorców z zagranicy i kraju, który oferuje różnorodne możliwości zysku i korzyści w większości ważnych sektorów. Atrakcyjny rynek Bułgarii z zadowoleniem przyjmuje obecność międzynarodowych graczy, podkreślając, że inwestorzy lokalni i zagraniczni mają prawa i muszą przestrzegać obowiązujących przepisów w tym kraju. Poniżej znajdują się…
Read More