Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • 66 Vitosha Blvd., zip code 1463, Sofia, Bulgaria
  • clients(at)lawyers-bulgaria.com
  • +359 888 350 643

Bulgaristan’da şirket açma

Bulgaristan’da şirket oluşumunda Uzmanlarımız yabancı girişimciler bu ülkede şirketlerin farklı kurmak yardımcı olur.

Şirketlerde Bulgaristan Türleri        özel limited şirket
 Kamu sınırlı şirket
 Genel ortaklık
 sınırlı ortaklık
 tutma
 Şahıs
 ortak girişim
Asgari sermaye  Özel sınırlı şirket EUR 1
 Kamu sınırlı şirket EUR 25500
Şirket birleşme için temel adımlar  İş adını seçin
 Şirket türünü seçin
 Kayıtlı adresi bulmak
 Dernek şirketin makaleler üretmek
 Bir genel müdür tayin
 Yetkili ödenmiş sermaye
 Yerel Ticaret Siciline işletmenizi kaydedin
Kayıt için gerekli belgeler  Başvuru Formu
 Şirketi temsil kişinin imza sirküleri
 Şirketin adını içeren sertifika
 Sermayenin mevduat ilişkin banka kanıtı
 Şirketin sahipleri kimlik kartı veya pasaport fotokopisi
 Yerel makamlar tarafından talep edilen diğer belgeler
Birleşme zamanı çerçevesi  bir ay kadar
Kurumlar vergisi  10%
Temettü vergisi  0% 5%
Bulgaristan'da Banka hesabı  Vekaletname bankaya şahsen gitmek istemiyorsanız
 Kimliğinizin tasdikli kopyası
Raf şirketi  talep üzerine
Sanal ofis  talep üzerine
Bulgaristan'da Vergi minimizasyonu  vergi indirimi
 stratejik yatırımlar
 vergi teşvikleri
 Çifte vergi anlaşmaları
Bulgaristan'da yatırım Nedenleri  Iş yapmanın düşük maliyetli
 Eğitimli ve kalifiye işgücü
 Ucuz varlıklar yatırım
 AB üyesi
 Güçlü ekonomik büyüme
 Düşük kurumlar vergisi
 Stratejik konumu
 politik istikrar

Bir şirket nasıl açılacağı hakkında bilgi için Bulgaristan’da şirket oluşumunda bizim uzmanlarımız ile temasa geçebilirsiniz.